Informacije na telefonu 01 5000 600
Domov

Strokovni nasveti iz področja:

Ključna beseda "spektrometer" je povezana z naslednjimi vsebinami:

Metalografske preiskave in spektrografske analize elementov

Metalografski laboratorij Pri zagotavljanju kakovosti opravljenih storitev toplotnih in termokemičnih obdelav v vakuumu, je nujna kontrola toplotne obdelave in kakovosti vhodnega materiala. S postavitvijo metalografskega laboratorija lahko v Metalingu opravimo zahtevne metalografske preizskave in...