Informacije na telefonu 01 5000 600
Domov | Naše storitve | Metalografske preiskave in spektrografske analize elementov

Naše storitve

Metalografski laboratorij

Metalografski laboratorij

Metalografski mikroskop

Metalografski mikroskop

Spektrometer

Spektrometer

Brusilno polirni stroj

Brusilno polirni stroj

Metalografske preiskave in spektrografske analize elementov

Metalografski laboratorij

Pri zagotavljanju kakovosti opravljenih storitev toplotnih in termokemičnih obdelav v vakuumu, je nujna kontrola toplotne obdelave in kakovosti vhodnega materiala.

S postavitvijo metalografskega laboratorija lahko v Metalingu opravimo zahtevne metalografske preizskave in analizo materiala na enem mestu, kar našim strankam zagotavlja takojšnjo povratno informacijo o kakovosti opravljene toplotne obdelave in ustreznosti materiala.

Metalografski mikroskop omogoča metalografske preiskave od 50 do 1200 kratnih povečavah. Z digitalno kamero, ki je nameščena na mikroskopu, lahko opazujemo vzorec v realnem času.

Programska oprema za izvajanje metalografskih analiz omogoča izredno natančno analiziranje metalografskih elementov, kot so:

- meritve debelin različnih plasti,

- oblike kristalnih zrn,

- velikosti kristalnih zrn,

- usmerjenost kristalnih zrn,

- dolžino in vrsto mikrorazpok - izločeni karbidi,

- nekovinski vključki in ostale napake v materialu.

Vsi ti elementi bistveno vplivajo na doseganje željenih mehanskih lastnosti materiala.

Oprema metalografskega laboratorija obsega tudi naprave za pripravo metalografskih vzorcev in sicer:

- rezanje vzorcev,

- vlaganje vzorcev v umetno maso,

- brušenje in poliranje vzorcev,

- jedkanje.

Spektrometer

Spektrometer omogoča hitre kemijske analize železovih zlitin (vseh kvalitet jekel, jeklene litine, sive litine, ipd.), aluminijevih in bakrovih zlitin, kakor tudi procentualni delež dušika v kovini.

Spektrografska analiza kovinskih materialov je pomemben element zagotavljanja kakovosti. Kemijska sestava jekel bistveno vpliva na mehanske lastnosti jekla in na njegovo obnašanje med toplotno obdelavo. Spektrografska analiza lahko enostavno in hitro pokaže ali analizirani material ustreza zahtevam kemijske sestave.